Innlegg

Pseudo-autonomi, og hva kan vi lære av Jibo

Utfordringer på grunn av ansiktsgjenkjenning

Roboter gjør museumsbesøk mulig

Kunstig intelligens må reguleres

Ting tar tid, også utviklingen av AI

Kunstig intelligens og robot-etikk

Roboter – velferd og læring

Kunstig intelligens og psykisk helsevern

Vil lære barn å programmere roboter