Innlegg

Robot overvåker annleggsarbeidet

Ubemannet båt krysset Atlanterhavet

Norske roboter i vektertjeneste i USA