Innlegg

WEF spår massiv overgang til robotisering og 3D-printing

Additiv produksjon, også kjent som 3D-printing, er en betegnelse på produksjonsmåter der man tilsetter materiale i flytende- eller pulverform til en printer som former materialet etter en digital 3D-modell.  En rapport fra World Economic Forum (WEF) spår utbredt masseproduksjon av 3D-printede industrielle deler i løpet av det kommende tiåret. Rapporten med tittelen “An Additive Manufacturing Breakthrough: A How-to Guide for Scaling and Overcoming Key Challenges” retter seg mot ledende industriledere i produksjonsbedrifter og gir en realistisk forståelse av hva additiv produksjon kan levere i dag og hvorfor noen ser dette potensialet mens andre ikke gjør det. Rapporten, som er utviklet i samarbeid med ETH Zürich og tre Fraunhofer-forskningsinstitutter (IGCV, IPT og IAPT), fremhever fire “beste praksiser” og tre eksempler fra virkeligheten for å vise hvordan man kan overvinne de viktigste nåværende utfordringene med additiv produksjon.  En av de største akseleratorene for å ta i bruk add

Jordbærplukkerobot

Teslabot

Hverdagsroboter

Do you love me?

Amazon Astro

Tesla Bot

Icebot – selvreparerende robot av is

Made, not born

Spill og læring

Roboter tar jobber, men skaper også nye

Robotene redder hjørnesteinsbedrift

Paven dedikerte bønn til roboter og AI

Roboter og arbeidsplasser

Programmering av roboter i matematikk i ungdomsskolen