Innlegg

Roboter som reparerer seg selv

Litt på siden av denne bloggens primære tema, men dette er jo likevel spennende.

En gruppe internasjonale robotforskere jobber med i et nytt felleseuropeisk prosjekt Self-Healing Soft Robotics (SHERO), som utvikler myke roboter som reparerer seg selv uten menneskelig innblanding. Dette skal på sikt redusere utgiftene til vedlikehold og redusere antallet arbeidsulykker med roboter.

Inntil videre har det lyktes forskerne å bruke et selvreparerende polymer i tre forskjellige robotapplikasjoner: en svært enkel aktuator, en griper og en hånd. De kan alle tre forbinde ødelagte strukturer i polymer-materialet på bare 40 minutter.

Think about machines that think

Industrirobot i miniformat

Kan (eller bør) roboter være lærere?

Robotene kommer til landbruket

Robotstyrte hender kan bli vanlig innen ti år

Super:satsing på programmering med micro:bit

Shakey, første robot til å utnytte kunstig intelligens

Hva skjer når robotene blir en del av arbeidsstyrken?

Robotene som forsvant

Konsekvenser av AI og automatisering

Finansrobotene kommer

Robotene inntar restaurantene

Autonome biler «kommuniserer» med fotgjengere

Robotassistenter, tar de jobbene?