Innlegg

Artificial intelligence and education

Artificial intelligence and education – A critical view through the lens of humanrights, democracy and the rule of law Mye tankevekkende her. Jeg festet meg spesielt ved kapittel 1.5.6. "AI literacy: the human dimension" – litt omtrentelig oversatt: Ettersom AI blir allestedsnærværende i hverdagen, er det stadig viktigere for alle å forberede seg på virkningen av AI (Markauskaite et al. 2022). Målet med å adressere den menneskelige dimensjonen av AI-kompetanse er å gjøre det mulig for alle å lære hva det vil si å leve med AI og hvordan de kan dra best nytte av det AI tilbyr, samtidig som de er beskyttet mot enhver utilbørlig påvirkning på deres handlefrihet eller menneskeverd.  Til å begynne med bør unge mennesker få hjelp til å forstå hvordan AI, automatisering og spesielt automatisert beslutningstaking, kan påvirke deres behandling i samfunnet. Med andre ord, hvis de skal være kyndige (literate) i AI som de er kyndige i matematikk, må alle unge mennesker forstå om AIen som

We Robot 2022

Robot sier AI er 'en trussel og en mulighet' for kunstnere

Biologi og roboter

Tesla Optimus

Google robot lærer å handle ut fra språk

Tesla Bot. Job Creator, Replacer, or Destroyer?

Robot overvåker annleggsarbeidet

Ubemannet båt krysset Atlanterhavet

Norske roboter i vektertjeneste i USA

Digitale medier og materialitet

Dyson jobber aktivt med hverdagsroboter

WEF spår massiv overgang til robotisering og 3D-printing

Jordbærplukkerobot

Teslabot