Innlegg

1X Neo

Spennende intervju med Bernt Øivind Børnich , gründer i 1X. Selskapet er i ferd med å lansere en ny generasjon humanoide roboter, kalt Neo . I flere år har 1X Technologies jobbet med å utvikle humanoide roboter, som kan utføre menneskelignende bevegelser.  Børnich forteller at selskapet vil satse på hjemmemarkedet, med priser han mener vil ligge langt under hva f eks TEsla ser for seg med sin humanoide Optimus .  Børnich  mener at robotervil komme inn i folks hus i nær fremtid . I første omgang vil den gjøre enkle oppgaver som rydding, men etter hvert også mer avanserte oppgaver.

Artificial intelligence and education

We Robot 2022

Robot sier AI er 'en trussel og en mulighet' for kunstnere

Biologi og roboter

Tesla Optimus

Google robot lærer å handle ut fra språk

Tesla Bot. Job Creator, Replacer, or Destroyer?

Robot overvåker annleggsarbeidet

Ubemannet båt krysset Atlanterhavet

Norske roboter i vektertjeneste i USA

Digitale medier og materialitet

Dyson jobber aktivt med hverdagsroboter

WEF spår massiv overgang til robotisering og 3D-printing

Jordbærplukkerobot