Innlegg

Hva er egentlig rett og galt for roboter?

Maria Bartnes, forskningssjef ved Sintef og førsteamanuensis II ved NTNU, og Lillian Røstad, leder for forretningsrådgivning i Sopra Steria og førsteamanuensis II ved UiO, skriver i Dagenes Næringsliv om hvordan ulike kulturer gjør forskjellige etiske valg, stilt ovenfor samme problemstilling.

Problemstillingen blir svært relevant dersom intelligente roboter skal ta avgjørelser. Kanskje må disse først som sist programmeres ulikt til vestlige og østlige markeder – for situasjoner der maskinen risikerer å te seg i strid med brukernes etiske normer? Eller skal vi forsøke å komme frem til et felles, globalt gyldig, etisk regelsett for maskiner?

Det vil jo være et uløselig dilemma å velge hvilken kulturkrets det skal tas hensyn til. Dessuten er det neppe hverken klokt eller mulig å endre samfunnet ved å påtvinge folk diskriminerende roboter.

Dette viser at intelligente roboter bør utvikles i tett samspill med samfunnsfagene. Spørsmålet om hvilken effekt kulturforskjeller har på algoritmer…

En dag i læringslaben

Boston Dynamics Spot

Når kunstig intelligens blir din nærmeste

Roboter som reparerer seg selv

Think about machines that think

Industrirobot i miniformat

Kan (eller bør) roboter være lærere?

Robotene kommer til landbruket

Robotstyrte hender kan bli vanlig innen ti år

Super:satsing på programmering med micro:bit

Shakey, første robot til å utnytte kunstig intelligens

Hva skjer når robotene blir en del av arbeidsstyrken?

Robotene som forsvant

Konsekvenser av AI og automatisering