Innlegg

Guder og roboter

Flere hundre år før teknologien gjorde det mulig å la maskiner sette seg i bevegelse, utforsket gresk mytologi ideer om å skape kunstig liv. Allerede den gang så en de etiske bekymringene som i dag kjennetegner møter mellom biologi og teknologi, “liv formet av mennesker”.

I sin nyeste bok, Gods and Robots, skriver vitenskapshistorikeren Adrienne Mayor om hvordan noen av dagens mest avanserte innovasjoner innen robotikk og AI ble omhandlet allerede i eldgamle myter, samt hvordan vitenskapen alltid har vært drevet av fantasi.

Mayor avdekker den fascinerende historien om hvordan en tidligere forestilte seg roboter og andre former for kunstig liv, og til og med skapte ekte automatiserte maskiner.

Frykt ikke robotene

Hva er egentlig rett og galt for roboter?

En dag i læringslaben

Boston Dynamics Spot

Når kunstig intelligens blir din nærmeste

Roboter som reparerer seg selv

Think about machines that think

Industrirobot i miniformat

Kan (eller bør) roboter være lærere?

Robotene kommer til landbruket

Robotstyrte hender kan bli vanlig innen ti år

Super:satsing på programmering med micro:bit

Shakey, første robot til å utnytte kunstig intelligens

Hva skjer når robotene blir en del av arbeidsstyrken?