Innlegg

Selvkjørende roboter for varelevering

Om ikke lenge vil vi kunne være omgitt av masser av små roboter for vareleveranse. En rekke ulike konsepter er under utvikling og mange land er for fullt i gang med å tilpasse lovverket.
Både i USA og Europa har man sett eksempler på vareleveranser utført av selvkjørende roboter. I Tyskland og Nederland kjøres en liten andel av hurtigmatleveransene ut med selvkjørende roboter.

«Markedet og teknologien er klar for at vi på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte kan prøve ut små selvkjørende leveranseenheter i Danmark. Så jeg er glad for at vi er enige om å gå videre med utarbeidelsen av en forsøksordning», sier den danske transport-, bygnings- og boligministeren i en pressemelding.

Danskene er dermed i gang med å legge rammene for forsøksordningen. Det innebærer blant annet en fastsettelse av ansvarsfordelingen ved ulykker, regler for robotenes vekt og hastighetsbegrensninger. Det forventes at robotene skal kjøre med en hastighet på seks km/t, dvs det som tilsvarer rask gange/småjogg.

Kan maskiner utvikle kunstig moral?

65.000 micro:bit til skoler i Danmark

Roboter og følelser

Første robot med statsborgerskap

Adaptiv læring med roboter

Robot gjør byggejobben

Talegrensesnitt blir stadig mer vanlig

Jobbfremtiden med roboter

Sony Aibo i moderne utgave

Segway Loomo

– Selv små barn kan være ingeniører

Søk om midler til utstyr for programmering i skolen

Kjæreste med en robot?

Et samfunn styrt av algoritmer