Innlegg

Digitale medier og materialitet

Digitale medier og materialitet er anmeldt av Lovise Søyland, i FormAkademisk. Med en Phd fra 2021 er Søyland en av de med svært gode kunnskaper på feltet digitale medier og materialitet.  Søylands anmeldelse oppsummeres som følger: Jon Hoems bok er høyst aktuell, og et etterlengtet og viktig bidrag som åpner opp nye forståelser, perspektiver og muligheter knyttet til digitale medier og  materialitet. Hoem løfter fram ulike eksisterende syn og forståelseshorisonter som vi kan bruke til å nærme oss  materialitet. Det er ikke bare de fysiske omgivelsene og materialene vi har rundt oss som har en materialitet som kan sanses og erfares. Søyland avslutter anmeldelsen slik: Vi trenger Hoems bok om Digitale medier og materialitet, og jeg vil anbefale boka på det varmeste både til studenter, akademikere og utøvende designere, håndverkere eller kunstnere knyttet til utdanningsfeltet, skapende praksis og mediedesign.  Vi trenger en bok som stiller spørsmål og som løfter fram potensialene til

Dyson jobber aktivt med hverdagsroboter

WEF spår massiv overgang til robotisering og 3D-printing

Jordbærplukkerobot

Teslabot

Hverdagsroboter

Do you love me?

Amazon Astro

Tesla Bot

Icebot – selvreparerende robot av is

Made, not born

Spill og læring

Roboter tar jobber, men skaper også nye

Robotene redder hjørnesteinsbedrift

Paven dedikerte bønn til roboter og AI