Innlegg

Kan (eller bør) roboter være lærere?

Sofia Serholt (Chalmers universitet) om er intervjuet om sin forskning om bruk av humanoide roboter i klasserommet (se link til hennes avhandling). Serholt er en av de ledende europeiske forskerne på roboter og utdanning. I intervjuet snakker hun om sitt arbeid på roboter i klasserommet - spesielt hennes forskning om hva som skjer når samspill mellom roboter og studenter ikke helt går som planlagt.

Serholt snakker om en rekke forskjellige aspekter ved bruk av roboter i klasserommet, noe hun også snakker om her, i videoen du kan se i sin helhet nedenfor.Her er det vesentlig å være oppmerksom på at utgangspunktet først og fremst er spørsmål om hvordan roboten kan fungere autonomt. Forskningen har med andre ord i liten grad sett på hva som skjer når elevene selv koder robotens funksjoner. Dette skyldes at de robotene det er forsket mest på er såpass dyre at elever ikke får tukle med dem.

Serholt poengterer at lærerutdanningen har dette på radaren. Hun peker også på at de robotene hun h…

Robotene kommer til landbruket

Robotstyrte hender kan bli vanlig innen ti år

Shakey, første robot til å utnytte kunstig intelligens

Hva skjer når robotene blir en del av arbeidsstyrken?

Robotene som forsvant

Konsekvenser av AI og automatisering

Finansrobotene kommer

Robotene inntar restaurantene

Autonome biler «kommuniserer» med fotgjengere

Robotassistenter, tar de jobbene?

SpaceX Spaceship Hopper

Bygger roboter på Kodeklubben

Pseudo-autonomi, og hva kan vi lære av Jibo

Utfordringer på grunn av ansiktsgjenkjenning