Innlegg

Nasjonal strategi for kunstig intelligens

Den nasjonale strategien for kunstig intelligens omhandler både grunnleggende forutsetninger for å kunne utvikle og ta i bruk KI, hvordan Norge skal utvikle kompetanse innen KI, og hvordan offentlig og privat sektor skal kunne utnytte innovasjonskraften som ligger i KI innenfor etiske rammer.

Samfunnets evne til å utvikle og ta i bruk kunstig intelligens avhenger også av forskningsinnsats, høyere utdanning og at vi har riktig kompetanse i arbeidslivet.

Her er noen av tiltakene i strategien (dokumentet kan leses i sin helhet nedenfor):
Gi veiledning til offentlige virksomheter slik at de blir flinkere til å stille krav til næringslivet om tilgang til data ved inngåelse av kontrakter.Vurdere områder der det er i samfunnets interesse å kreve at data fra næringslivet gjøres tilgjengelig, og å vurdere om det å stille slike krav i forbindelse med tildeling av konsesjoner kan være en måte å få til dette på, på konsesjonsområder med stor samfunnsnytte.Utarbeide en stortingsmelding om datadrevet…

Roboter gjør jobbintervjuet

Sorterer Lego ved hjelp av kunstig intelligens

Hva skjer med roboten om selskapet bak forsvinner

Japan er avhengige av at roboter overtar jobbene

Guder og roboter

Frykt ikke robotene

Hva er egentlig rett og galt for roboter?

En dag i læringslaben

Boston Dynamics Spot

Når kunstig intelligens blir din nærmeste

Roboter som reparerer seg selv

Think about machines that think

Industrirobot i miniformat

Kan (eller bør) roboter være lærere?