Innlegg

Med roboter på timeplanen

Bygging av en Aisoy-robot

The Rise of Personal Robots

Sustainability learning with EnerCities — EMOTE

Child–Robot Interaction in Education

Roboten kan overta som lærer

Slik lever vi best med roboter