Innlegg

Et samfunn styrt av algoritmer

Kunstig intelligens vil skape nye jobber

Robotisert postombringing

Robotene på vei inn i eldreomsorgen

Koding som verktøy for livsmestring

Hvem har ansvaret når kunstig intelligens ikke fungerer?

Scratch kommer snart i versjon 3.0