Et samfunn styrt av algoritmer

Jill Walker Rettbergs innlegg på Bergen offentlige bibliotek:
... en av de beste påfølgende debattene jeg har vært med på. Ikke bare IT-folk og studenter og Facebookbrukere, men også helsearbeidere, barnehagelærere og psykiatere fortalte om hvordan algoritmer brukes i deres yrker, og hva slags tvil og bekymringer de og deres kollegaer har.

Kommentarer