Teknologi for livslang læring

Ny teknologi forandrer jobbene slik vi kjenner dem, og utløser nye kompetansebehov. Rundt 850 000 norske jobber vil bli radikalt endret på grunn av ny teknologi. Hvordan kan den samme teknologien som utfordrer jobbene også brukes til å styrke potensialet for livslang læring?

De siste årene har en rekke studier gitt ulike anslag på hvor mange jobber som kan automatiseres fullstendig, og hvilke utslag teknologien vil ha på arbeidsmarkedet som helhet. Det er derimot bred enighet om at jobbene står overfor et digitalt skifte. Helt kortfattet kan vi oppsummere det slik: 
  • Estimatene for andelen jobber som kan automatiseres i sin helhet spenner fra rundt 6 prosent til 33 prosent i norsk sammenheng.
  • De aller fleste jobber vil få endrede oppgaver, og mange vil kunne få radikalt endret innholdMen den samme teknologien kan også styrke livslang læring.
  • At digitaliseringen virker bredt og samtidig vil ha stor betydning for behovene for kompetanse 
  • På fabrikkene så vel som på kontorene, sykehusene, i trafikken og i varehandelen vil kompetansebehovene endres hyppigere når maskinene kan gjøre mer.
Livslang læring har vært et mantra lenge, men antallet som tar etter- og videreutdanning går ned, samtidig som behovet blir større enn noen sinne. Regjeringen har store ambisjoner når det gjelder livslang læring og kompetanse, og flere utvalg og utredninger er under arbeid.

I en ny rapport skisserer Teknologirådet tre måter teknologi kan bidra til å styrke potensialet for livslang læring, og gjøre det mulig å gi store deler av befolkningen et kompetanseløft:

Kommentarer