1X Neo

Spennende intervju med Bernt Øivind Børnich, gründer i 1X. Selskapet er i ferd med å lansere en ny generasjon humanoide roboter, kalt Neo.

I flere år har 1X Technologies jobbet med å utvikle humanoide roboter, som kan utføre menneskelignende bevegelser. Børnich forteller at selskapet vil satse på hjemmemarkedet, med priser han mener vil ligge langt under hva f eks TEsla ser for seg med sin humanoide Optimus


Børnich mener at robotervil komme inn i folks hus i nær fremtid. I første omgang vil den gjøre enkle oppgaver som rydding, men etter hvert også mer avanserte oppgaver.

Kommentarer