Innlegg

Elliq

Ansiktsgjenkjenning er så bra at det bør forbys

Robot blir oljearbeider