Innlegg

Teknologi for livslang læring

Equinor introduserer roboter med ansattnummer

15 millioner til utstyr for programmering

Robotdans

En annerledes sosial robot