15 millioner til utstyr for programmering

Skolerobot fra Aisoy, programmert i Scratch.
Utdanningsdirektoratet har nå fordelt 15 millioner kroner gjennom satsinga Den teknologiske skolesekken. Totalt har 45 kommuner, fem fylkeskommuner og fire private skoler fått støtte til å kjøpe programmeringsutstyr. Mottakerne av støtten har alle prioritert kompetanseheving innen programmering. Pengene kan gå til diverse utstyr, blant annet roboter.

Ifølge skolepolitisk talsperson i Høyre, Kent Gudmundsen, er regjeringen opptatt av at elever skal få kunnskap om, og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning og koding i flere fag allerede tidlig i skoleløpet.

– Dagens unge skal ikke bare være dyktige i bruk av digitale verktøy og henge med på utviklinga. De skal også lære seg å se nye muligheter og løsninger ved hjelp av teknologi. Det er viktig at nye generasjoner skal få kunnskapen de trenger til å lede denne utviklinga videre, sier Gudmundsen i en pressemelding.

Det jobbes nå med å med å fornye alle læreplanene i skolen. De nye læreplanene skal tre i kraft i 2020. Da skal programmering inn i de nye læreplanene i både matematikk og naturfag, og trolig også i musikk.

Kommentarer