Innlegg

– Selv små barn kan være ingeniører

Søk om midler til utstyr for programmering i skolen

Kjæreste med en robot?