Equinor introduserer roboter med ansattnummer

Equinors finansavdeling fikk i fjor høst roboten Roberta som ny medarbeider. Roboten kan blant annet kan sende betalinger, overvåke at betalinger er korrekte og rapportere avvik. Totalt har Equinor 40 softwareroboter som løser ulike rutineoppgaver.

– Dette er virtuelle medarbeidere som vi kan programmere til å gjøre en del av de samme oppgavene som mennesker på datamaskiner. Det er stor interesse for slike roboter i mange avdelinger, forklarer Lars Terje Vaaland, linjeleder for robotene i Equinor. .

– Robotene tar over noen kjedelige oppgaver. Medarbeidere kommer selv med forslag til arbeidsprosesser de vil ha hjelp av roboter til. De ønsker å bruke tiden på mer inspirerende fagarbeid. Denne teknologien frigir kapasitet til andre oppgaver – det er det digitalisering handler om, sier Vaaland.


Sikkerhet knyttet til dataoperasjoner er en av årsakene til at det er behov for flere roboter i de samme avdelingene.

– Samme robot kan for eksempel ikke både godkjenne og gjennomføre et innkjøp. Derfor er det behov for flere, sier Vaaland.

Kilde: Sysla

Kommentarer