RobotdansSammen med den store industriroboten ABB IRB 6620 framførte den svenske danseren Fredrik Rydman en danseforestilling utenom det vanlige, og som reflekterer et skifte der moderne teknologi, automasjon og kunstig intelligens åpner for samarbeid og samhandling mellom mennesker og maskiner.

ABB IRB 6620 er til daglig å finne i industrien. Her utfører den sveising og komplisert monteringsarbeid sammen med de fabrikkansatte.

Kommentarer