Hvem har ansvaret når kunstig intelligens ikke fungerer?

Illustrasjon: geralt
Forsøkte å lese en artikkel om ansvar i forhold til AI i TU.no. Kronikkforfatterne skriver at det er forbausende hvor lite fokus både kunde og leverandør har på risikofordelingen ved et produkt som tilsynelatende tenker selv.

Jeg fikk egentlig ikke så mye ut av denne artikkelen, men Morten Skogly har lagt til en kommentar som brakte meg inn på noe:

På endel punkter kan det være mer nyttig å sammenligne output fra en AI med en ansettelse, istedet for kjøp av et produkt, spesielt juridisk, og spesielt innen fagfelt som er såpass esoteriske som jus. Etter at en ansettelse er gjort går aldri arbeidsgiver til utdannelsesinstitusjonene der den ansatte er formet med krav om kompensasjon, dersom den ansatte ikke leverer. Det er dog normalt med prøvetid på nyansettelser.

Kommentarer