Koding som verktøy for livsmestring

Med enkle digitale verktøy opplever elevene med spesielle behov både mestring og læring. På Drammenskolen handler ikke koding om avansert programmering og dataforståelse, men om samarbeid, lek og problemløsning.


www.statped.no

Kommentarer