Robotene på vei inn i eldreomsorgen

FOTO: UNIVERSITETET I BERGEN
Flere ansatte ved Universitetet i Bergen var nylig i Tokyo for å studere roboten, som kanskje vil bistå eldre nordmenn i nær framtid.

– Velferdsteknologi har blitt en del av hverdagen, også på norske sykehjem og i private hjem. Da er det viktig at vi ser på hva som finnes av teknologi og hva som kan passe for oss, sier Bettina Husebø. Hun leder Senter for alders- og sykehjemsmedisin ved Universitetet i Bergen (UiB).

Japan er blant landene som ligger lengst fremme når det gjelder velferdsteknologi. Og det er det gode grunner til.

Der Norge har rundt 80.000 demente, har Japan fem millioner. Et antall som vil doble seg de neste 10-15 årene, ifølge Husebø.

– Det blir mange eldre, men fødselstallet går ned. Flere kvinner ønsker å jobbe i stedet for å stelle for sine foreldre eller svigerforeldre. Da blir teknologien viktig, sier hun.

Kilde: www.nrk.no/hordaland

Kommentarer