Slik lever vi best med roboter

Roboter skal ta over flere og flere manuelle yrker. Men de kan aldri bli kreative, tenkende mennesker. Det er framtiden for norsk arbeidsliv, skriver Rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, i en artikkel i Krohno.

Jack Ma, grunnleggeren av Alibaba Group, et av verdens største IT-konglomerat, advarte verdens ledere under World Economic Forum i Davos: Vi må ikke utdanne de kommende slekter til oppgaver maskiner og roboter kan gjøre best.

Ma minnet om at utfordringer som følge av digitalisering og robotisering snart kommer til et yrke nær deg — ikke bare innen industri og primærnæring. Vi må satse på utdanninger og kompetanse som bygger på samarbeid, analytisk og uavhengig kritisk tenkning, integritet og innsikt i medmenneskers situasjon. 

En hovedkonklusjon fra det regjeringsoppnevnte Kompetansebehovsutvalget som nylig avga sin rapport, er nettopp at digitaliseringen radikalt endrer kompetansebehovene i samfunnet. Men rapporten er også klar på at fremtiden er såpass usikker at det er vanskelig å gjøre for bombastiske analyser om hvilke type ferdigheter framtidens arbeidstakere bør ha. Uansett bør tilbudet av utdannede kandidater treffe arbeidslivets behov for kompetanse enda bedre, mener utvalget.

Norge har en næringsstruktur med mange små og mellomstore bedrifter som gjør at vi ligger etter våre nordiske naboer i forsknings- og utviklingsarbeid (FoU). Samarbeidet mellom akademia og næringslivet er derfor hemmet av lav kapasitet i næringslivet til å fange opp forskning, og lavt utdanningsnivå i mange bransjer gjør det vanskelig for universitetsforskere å finne attraktive samarbeidspartnere i næringslivet.

Kilde: Khrono.no

Kommentarer