Med roboter på timeplanen

På Skagen skole i Danmark er roboter satt på timeplanen på flere nivåer. Med over 20 roboter tilgjengelige er de blitt en av skolene i Danmark som har mest erfaring med denne typen teknologi. I skolens spesialavdeling har en gjort interessante erfaringer med bruk av roboter i sosial trening av blant annet autister. I de ordinære klassene brukes roboter i ulike fag. Språktrening, matematikk, engelsk, rollespill er noen stikkord.


Erfaringene er svært positive og motivasjonsmessig har innføringen av roboter tilført klassene mye – spesielt i forhold til elever som strever med motivasjon, språk eller de enkelte fagene. Tiden for konsentrasjon er hevet.

Kilde: statped.no

Kommentarer