Google robot lærer å handle ut fra språk

Googles Robotics Lab har laget en robot som styres av en kunstig nevrale nettverk som er i stand til å omsette muntlige utsagn til en sekvens av handlinger. Tanken er å forbedre roboter slik at de blir bedre i stand til å samhandle med mennesker i komplekse miljøer.


Dersom en bruker sier «Jeg sølte kaffe på pulten» vil roboten forsøke å finne ut hva den skal gjøre: kanskje først tørke opp, deretter hente en ny kopp kaffe. 


Kommentarer