Norske roboter i vektertjeneste i USA

Det norske selskapet Halodi Robotics har undertegnet en avtale om å produsere 140 roboter til ADT Security Services, USAs største tilbyder av systemer for overvåking og alarmer. Bestillingen av humanoide roboter til ADT viser at markedet er stort innen patruljering og inspeksjon. Bare i USA jobber 850.000 vektere. Slike tjenester krever operatører og et kontrollrom, spørsmålet er egentlig bare hvor mange roboter en operatør kan overvåke og styre.

Nåværende versjon av roboten Eve er 86 kilo tung og 185 cm høy. Halodi Robotics administrerende direktør, Bernt Øivind Børnich, mener det er den perfekte passformen for å lage en MVP (Minimum Viable Product) for å komme ut på markedet.

– Når roboten skal åpne dører, må den ha et ledd som klarer å gripe rundt håndtaket. Og den må kunne bøye seg ned for å ta opp noe som ligger på golvet. For oss handler det mer om å tilpasse hardware til AI enn omvendt. Jeg ønsker at roboten vår skal bli mer kapabel til å løse flere oppgaver i et menneskelig miljø. Målet er at vi kan overføre mer kunnskap fra oss til maskinen på en mer direkte og enklere måte. Om noen år regner jeg med at vi ikke trenger å programmere roboten til å løse oppgaver, men bare fortelle roboten hva den skal gjøre, sier Børnich i et intervju med Digi.no.

Selskapet har for lengst også startet FoU-prosjekter (forskning og utvikling) innen hjemmesykepleie og sykehuslogistikk. Ett prosjekt er med Sunnaas sykehus, finansiert gjennom Forskningsrådet, et annet er med I-Mens i Belgia, i EU-regi.

– Vi samarbeider også med Kongsberg og Skien kommuner om prosjekter innen hjemmesykepleie. Jeg tror jo også at det ligger et stort marked innen rengjøring. Om ti år er det ingen mennesker som driver med rengjøring på Gardermoen, det gjøres av roboter, sier operativ leder, Stein Erik Maurice.

Kilde: Digi.no

Kommentarer