Kunstig intelligens og psykisk helsevern

Foto: Max Pixel
Psykisk helse er nå en av de viktigste årsakene til sykefravær, og en økende andel blir uføretrygdet på grunn av psykisk lidelse. Såkalte nettprat-roboter kan gi oss ny kunnskap. Tanken bak prosjektet Social Health Bots er å bruke kunstig intelligens som tilgjengeliggjør kvalitetssikrede svar på tusenvis av spørsmål på nett om unge menneskers psykiske helse, skriver Alexandra Bech Gjørv.

I prosjektet Social Health Bots samarbeider Sintef, Universitetet i Agder, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo om å etablere ny kunnskap for bedre informasjon for ungdom om psykisk helse gjennom «online chatbots» – såkalte nettprat-roboter. Tanken er å bruke kunstig intelligens som tilgjengeliggjør kvalitetssikrede svar på flere tusen spørsmål tilknyttet psykisk helse på nettstedene ung.no og Klara Klok.

Unge som har prøvd en tidlig prototyp, bekrefter at dialog med en slik «bot» oppleves som mer tilgjengelig og mindre pinlig enn det å snakke med et menneske. Én av hensiktene er selvsagt å få ungdommene til raskere behandling i helsetjenestene der det trengs.

De neste tre årene skal kolleger i Sintef og fire andre miljøer innen forskning og utvikling (FoU), evaluere pakkeforløp både for kreft og for psykisk helse og rus. De fire evalueringspartnerne er Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU, Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling, KBT Midt-Norge og FoU-avdelingen Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital.

Vi opplever det som svært spennende at personer med reell brukererfaring skal samarbeide tett med forskerne i evalueringen. Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) Midt-Norge skal foreta en undersøkelse etter såkalt «Bruker spør bruker-metodikk». Her nøyer man seg altså ikke med å forske på, men også sammen med.

Kilde: Dagens Medisin 21/2018

Kommentarer