Roboter – velferd og læring

Det danske tidsskriftet Læring og medier (LOM) satte allerede i 2015 "fokus på, hvordan robotter og robotteknologi indgår og kan indgå i velfærds- og læringssammenhænge. Robotter er en særlig materialitet som har potentialer og som skaber fascination, bekymring og endog frygt.

Vi inviterer her til en bred debat, hvor bidrag, der dækker forskellige aspekter af læring og interaktion med robotter, kan belyse feltets mangfoldighed og interessefelter.
"


Tema 1: Robotter i skolen

Niels Henrik Helms, Gunver Majgaard
PDF

Tema 2: Robotter i felten
Gunver Majgaard, Niels Henrik Helms
PDF

Artikler
Tema 1:Pla(y)ceskabelse: når børn og robotteknologi mødes
Herdis Toft, Rikke Toft Nørgaard
PDF

Tema 2: Open Roberta - A Web Based Approach to Visually Program Real Educational Robots
Markus Ketterl, Beate Jost, Thorsten Leimbach, Reinhard Budde
PDF

Kommentarer