Kunstig intelligens og robot-etikk

Foto: Telenor

Torunn Gjelsvik, direktør i Fleksibel utdanning Norge, dksuterer årest nyord og hvilke begreper som vil være relevante også framover? Blant disse er kunstig intelligens (artifical intelligence på engelsk, ofte forkortet AI): digital bibliotekar, robot-trener og robot-influencer, for å nevne noen. Hvis du ikke visste hva en robot-influencer er, så er det kort fortalt en AI-basert digital kloning av en ekte influencer eller «påvirker» som skal representere en virkelig person flere steder rundt i verden.

Telenors forskningsavdeling hevdet allerede i 2017 om 7 teknologitrender som vil forme 2019, der etikk for kunstig intelligens var noe av det som ble trukket frem: «Hvorvidt kunstig intelligens kommer til å påvirke nesten hver eneste industri og hvert eneste samfunn i stor grad, er ikke lenger et spørsmål» (Videre spår de at både offentlige og private aktører vil etablere etiske rammeverk og tydelige retningslinjer for bruk av kunstig intelligens i løpet av 2019.

EU-kommisjonen lanserte nylig en koordinert plan for kunstig intelligens der de ber medlemslandene om å få på plass nasjonale AI-strategier innen midten av 2019. Flere sentrale aktører fra både offentlig sektor og næringsliv etterlyser nå en nasjonal strategi for kunstig intelligens.

Kilde: fleksibelutdanning.no

Kommentarer