Innlegg

Er robotene på vei inn i spesialundervisningen?

I vår digitale verden brukes roboter og helt ny teknologi i økende grad til å undervise elever på tvers av en rekke fagområder i mange land. Men hvordan kan denne typen ny teknologi best brukes i klasserommet? Hva er deres svakheter og styrker?

Dette foredraget utforsker hvordan roboter og annen teknologi kan brukes på en positiv måte i klasserommet. Med grunnlag i spesialundervisningen, og spesielt i undervisningen av autistiske elever, settes fokus på utfordringer og muligheter for en inkluderende undervisning i klasserommet gjennom konkrete eksempler og positive historier fra praksis.


Diehl, J. J., Schmitt, L. M., Villano, M., & Crowell, C. R. (2012). The clinical use of robots for individuals with autism spectrum disorders: A critical review. Research in Autism Spectrum Disorders, 6 (1), 249–262.

Shic, F., & Goodwin, M. (2015). Introduction to technologies in the daily lives of individuals with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45(12), 3773–3776.

Huijn…

Slik kan maskiner forstå deg

Økt aktivitet og samspill med teknologi

Språklige ferdigheter ved hjelp av sosial læringsrobot

Når robotene tar over

Lær om kunstig intelligens med Google

Med roboter på timeplanen

Bygging av en Aisoy-robot

The Rise of Personal Robots

Sustainability learning with EnerCities — EMOTE

Child–Robot Interaction in Education

Roboten kan overta som lærer

Slik lever vi best med roboter

Roboter rykker inn i hjemmet

– Barn så små som tre år kan programmere