Kan (eller bør) roboter være lærere?

Alltid gøy med roboter som folk er nervøse for at skal gå i gulvet ... Kanskje enda mer gøy, dersom du slipper å være så redd for roboten?

Sofia Serholt (Chalmers universitet) om er intervjuet om sin forskning om bruk av humanoide roboter i klasserommet (se link til hennes avhandling). Serholt er en av de ledende europeiske forskerne på roboter og utdanning. I intervjuet snakker hun om sitt arbeid på roboter i klasserommet - spesielt hennes forskning om hva som skjer når samspill mellom roboter og studenter ikke helt går som planlagt.

Serholt snakker om en rekke forskjellige aspekter ved bruk av roboter i klasserommet, noe hun også snakker om her, i videoen du kan se i sin helhet nedenfor.Her er det vesentlig å være oppmerksom på at utgangspunktet først og fremst er spørsmål om hvordan roboten kan fungere autonomt. Forskningen har med andre ord i liten grad sett på hva som skjer når elevene selv koder robotens funksjoner. Dette skyldes at de robotene det er forsket mest på er såpass dyre at elever ikke får tukle med dem.

Serholt poengterer at lærerutdanningen har dette på radaren. Hun peker også på at de robotene hun har forsket på er svært dyre. Samtidig finens det rimelige alternativ, som kanskje kan brukes på mer konstruktive måter. Innholdet er oftest viktigere enn selve maskinen ...

Kommentarer