Teslabot

Ligger nok fremdeles litt inn i fremtiden dette, men AI-forskeren Lex Fridman i samtale med Elon Musk kommer med interessante perspektiver på utviklingen av humanoide roboter, samt mye annet. Musk ser for deg en fungerende Teslabot-prototype i slutten av 2022. Så er det et langt stykke å gå fra en eventuell prototype til et faktisk produkt.

Kommentarer