Roboter tar jobber, men skaper også nye

For 12 år siden tok roboter over oppgavene til portørene på Akershus universitetssykehus (Ahus) i Lørenskog. Mer enn tyve roboter tar seg av frakt av mat, tøy og varer, henting og levering av avfall. Sykepleier Lars Ingar Sundes video av Ahus-robotene.

Ingenting tyder på at digitaliseringen reduserer antall jobber. Fafo-forsker Jon Erik Dølvik skisserer opp to hypoteser:
  • Pengene investeres i nye bedrifter og brukes på nye tjenester. Det gir nye jobber og økt etterspørsel.
  • Pengene investeres i eiendom, skatteparadis, aksjer og lignende. Det øker forskjellene i befolkningen. Det skaper ikke nye jobber.
En rapport bestilt av Nordisk ministerråd har samlet data fra undersøkelser fra tidlig på 1990-tallet og frem til i dag. Det viser seg at roboter øker produktiviteten, og dermed inntektene.

– En kan ikke bare se på hva som skjer i én enkelt bransje. Effektivisering kan gi ringvirkninger til andre bedrifter og nye næringer, sier Dølvik ifølge E24.

Effektivisering i industrien har gått på bekostning av arbeidsplasser. Samtidig finnes det en redning: Antall jobber i servicenæringen øker.

Dølvik har imidlertid én bekymring.

– Varehandel, transport, hotell og restauranter skal også digitaliseres. Dermed vil ikke jobbveksten der nødvendigvis vare. Dermed trengs det vekst i andre bransjer som er mer avhengig av arbeidsinnsats.

Hank peker videre på de store globale teknologiselskapene som Google, Facebook og Netflix. Dette er store selskaper med relativt få ansatte og lave maginalkostnader (kostnaden ved å tilby en tjeneste til en ny bruker i tillegg til de brukerne de allerede har).

– Dette skaper en rekke globale spørsmål. Vil de arbeidsplassene gi nok lønn til nok ansatte til å skape ny etterspørsel? Eller vil eierne sitte igjen med alt? spør Dølvik.

Kilde: E24.no

Kommentarer