Roboter og arbeidsplasser

Foto: Karolina Grabowska
Dekan ved NTNU håper Ingrid Schjølberg er sivilingeniør i teknisk kybernetikk. Hun har blant annet jobbet ved CERN med fjernstyrte robotiserte inspeksjonsløsninger i partikkelakseleratortunnelen. Hun tenker at myten om at roboter stjeler arbeidsplasser bare er en floskel som fortsatt henger ved

– Jeg er veldig opptatt av at roboter ikke stjeler arbeidsplasser, men faktisk bidrar til å sikre dem ved å skape nye tjenester, og flytte mennesker fra en type oppgave til en annen. Det har vi holdt på med helt siden den industrielle revolusjonen. At roboter stjeler arbeidsplasser er bare en floskel som fortsatt henger ved, sier Schjølberg.

En stor del av hennes egen forskningsaktivitet er knyttet til bruk av roboter under vann, både til overvåkning og inspeksjon. Her ser de på forbedret navigasjon og bruk av kunstig intelligens slik at robotene kan gjøre enkle manipuleringsoppgaver. Det kan være å skru på en ventil på et subsea olje- og gassanlegg, plukke søppel fra havbunnen eller å ta prøver av vannkvaliteten under merder i oppdrettsanlegg.

– Det er fortsatt en del oppgaver – særlig i havbruksnæringen – som fortsatt løses av dykkere. Når robotene tar oppgaven på havbunnen, vil mennesket fortsatt være i loopen som operatør. Noe av det viktigste i all teknologiutvikling er at det gjøres i tett samarbeid mellom utvikler, bruker og sluttbruker. Man trenger det samspillet, sier Schjølberg.

Hun er opptatt av at samspillet ikke er mulig om man ikke tar hensyn til sluttbrukeren. Ikke minst gjelder det i utvikling av kunstig intelligens. Her mener hun velferdsteknologi er et godt eksempel.

– For å sikre at vi tar hensyn til brukerperspektivet, må vi jobbe på tvers av fag. Teknologer kan ikke utvikle velferdsteknologi uten et tett samarbeid både med medisinerne og de som jobber i hjemmetjenesten. Derfor er det utrolig viktig at våre studenter lærer seg å respektere andre fagområder, og å forstå at de faktisk må samarbeide tverrfaglig for å kunne løse de store samfunnsutfordringene, sier hun.

Kilde: karriere360.no

Kommentarer