Robotene redder hjørnesteinsbedrift

Bildet er fra Ekrones sitt anlegg i Sykkylven. Her ser vi roboter som håndterer materialer og syr.
Bilde: Amatec automasjon
.
De siste 20 årene har Ekornes Grodås automatisert fabrikken med 17 roboter, nesten like mange CNC-maskiner og i tillegg satset stort på effektiv produksjon. En pusserobot har vært i sving siden tusenårsskiftet. Den har jobbet kontinuerlig - både netter og helger - til sammen 52.000 timer. En annen produserer 1100 armlener per dag. Til sammen har denne roboten produsert 6,9 millioner armlener.

– Fra 1999 og årene fremover tok vi det store industrialiseringsløftet. Ekornes var helt i front i møbelbransjen på robotisering, og på flere områder i utviklingen var Ekornes Grodås pilotbedrift. De siste årene har vi hatt størst fokus på å optimalisere produksjonen, men samtidig investeres det for seks-syv millioner kroner årlig, sier driftsoperatør og produksjonsingeniør Carl-Magnus Bjørlo.

Selv om robotene kjøpes fra Japan og Tyskland er de bygget opp på fabrikken og tilpasset arbeidsoppgavene. Det er krevende tekniske operasjoner som i hovedsak løses internt. Utviklingen har ført til nytt behov for kompetanse.

– Jeg er stygt redd for at lyset hadde vært slukket om vi ikke hadde tatt disse grepene. Inntrykket er at ansatte jubler når det kommer en ny robot. Grunnen er nok at robotene utfører repetitive arbeidsoppgaver som er tunge å jobbe med, og at de ser viktigheten av å effektivisere for å beholde bedriften her, sier fabrikksjef Knut Ove Rygg.

Kilde: TU.no

Kommentarer