Programmering av roboter i matematikk i ungdomsskolen


Sanna Forsstrøm disputerer ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, ved Høgskulen på Vestlandet, med avhandlingen "Doing Mathematics with Robots: an Activity Theoretical Perspective on the Links between Mathematics and Programming in Classroom Activities"

Forsstrøm jobbet med lærere og elever på en norsk ungdomsskole ved å først introdusere programmering av roboter til en lærer som deretter tok dette med inn i sin undervisning.

– I denne studien skjedde det gjennom samspill og kollektivt engasjement mellom lærere, elever og verktøy. Elevene brukte matematikk i sine aktiviteter med roboter når læreren og elevene diskuterte og designet prosjektet sammen, sier Forsstrøm.

Forsstrøm antyder at matematikk kan spille en "levende" og transformativ rolle i elevenes aktiviteter når læreren og elevene samarbeider. Læreren supplerte sine programmeringskunnskaper med sine sterke matematiske og pedagogiske kunnskaper.

Funnene i studien antyder at koblingene mellom matematikk og programmeringsaktiviteter har et transformasjonspotensiale i matematikkundervisning, men at det ikke er en selvfølge.

Les mer om Sanna Forsstrøm sin doktorgradsavhandling her

Artikler som inngår i avhandlingen:

Kommentarer