Respiratorer og roboter

Foto: Laerdal Medical
Det kommer jo litt på siden dette, men temaet er både aktuelt og interessant. En respirator er jo en slags robot, med mekanikk, styringsystemer, sensorer og programvare. Dessuten har det jo vært mye snakk om produksjon av nødrespiratorer. Initiativet her hjemme fikk kraftig kritikk, selv om mye av denne kritikken synes å bomme. Plagsomt konstruktivt er det i alle fall ikke.

Det er verd å merke seg at det norske designet ser ut til å ta hensyn til de mest kritiske funksjonene: innstillinger for volum, pustefrekvens, I:E ratio, FiO2 og PEEP. Overtrykksventil og alarmer skal sørge for trygghet for pasienten.

Videoen nedenfor, fra Real Engineering, forklarer noen av problemene som må løses. Videoen har også noen poenger som er verd å merke seg. For det første er det mye enklere å kritisere løsninger enn faktisk å komme opp med dem selv.Trond Nordseth, ph.d, spesialist i anestesiologi og overlege sier det ganske treffende i et innlegg i Tidsskriftet for den norske legeforening: "Nødrespiratoren er ingen Tesla, men en veteranbil får deg også dit du skal, om enn med litt høyere ulykkesrisiko".

Dessuten vil en i et større bilde, i land med et dårligere utbygd helsevesen, åpenbart ha behov for løsninger som ikke er så avanserte som de respiratorene som er fullspekket med teknologi. Disse løsningene vil selvsagt ikke være state of the art, men bedre enn ikke å ha noe å hjelpe seg med i det hele tatt. Et eksempel er dette designet fra en indisk bedrift:Apropos Tesla, de er blant industribedriftene som ser konkret på hvordan de kan designe og bygge respiratorer med utgangspunkt i eksisterende deler. I en video forklarer ingeniører fra selskapet hvordan de tar i bruk en rekke komponenter fra Teslas biler.


For de ekstra  interesserte: Knut Dybwiks PHd-avhandling "Hjemmerespiratorbehandling"

Kommentarer