Hva skjer med roboten om selskapet bak forsvinner

Etter å ha sett de to videoene nedenfor, om robotene Jibo og Anki Vector, der nettsidene riktignok finnes fremdeles, men der de som sto bak er konk. Det slår meg at dette er en ganske så reell problemstilling: hva skjer med roboten min, dersom selskapet som står bak forsvinner?

Dersom kjernefunksjonalitet baserer seg på skytjenester er en åpenbart ute å kjøre. Tas serverne ned forsvinner også funksjonene.

Dette er noe av grunnen til at jeg liker tankegangen til f eks spanske Aisoy. Legg alle robotens funksjoner til den programvaren som kjøres lokalt, på enheten. Dermed oppnår en to ting: 1. ingen problemer med data som sendes opp i skyen, jmf GDPR og personvern. 2. roboten virker selv om de som har laget den eventuelt skulle legge inn årene. I Aisoys tilfelle kan en riktignok benytte nettjenesten ScratchX for å kode ekstra funksjoner, men det tillegget som trengs til Scratch (ivaretatt av MiT) er lagret på GitHub (eid av Microsoft).
 Antagelig hadde disse selskapene flere problemer, også knyttet til alt for kompleks produksjon:

Kommentarer