Guder og roboter

Fra Stories of gods and heroes (1920),
av Thomas Bulfinch, illustrert av Sybil Taws
Flere hundre år før teknologien gjorde det mulig å la maskiner sette seg i bevegelse, utforsket gresk mytologi ideer om å skape kunstig liv. Allerede den gang så en de etiske bekymringene som i dag kjennetegner møter mellom biologi og teknologi, “liv formet av mennesker”.

I sin nyeste bok, Gods and Robots, skriver vitenskapshistorikeren Adrienne Mayor om hvordan noen av dagens mest avanserte innovasjoner innen robotikk og AI ble omhandlet allerede i eldgamle myter, samt hvordan vitenskapen alltid har vært drevet av fantasi.

Mayor avdekker den fascinerende historien om hvordan en tidligere forestilte seg roboter og andre former for kunstig liv, og til og med skapte ekte automatiserte maskiner.Kommentarer