Frykt ikke robotene

Foto: Chris 73
Ikke vær redd for at robotene kommer og tar jobbene våre. Vær heller redd for at det ikke skjer, skriver Marianne Selle, i et leserinnlegg i Kapital (nedenfor svært forkortet):

Selv om for eksempel robotisering stort sett er under utprøving, ser vi at potensialet for effektivisering og automatisering er stort. Mange kan kjenne på man ikke vet hvor veien går videre. Hvilke jobber blir borte, og hvor mange kan fortsette med det de holder på i dag? Dagens euforiske ledere har i overraskende liten grad konkrete strategier for hvordan de kan trene sine ansatte inn i en ny virkelighet.

I det perspektivet er det alarmerende at vi som fellesskap er lite villige til å gå inn i de nødvendige endringene for å løfte samfunn og næringsliv videre. På den globale innovasjonsindeksen (Global Innovation Index) for 2018 er Norge nå på 19. plass, langt bak våre naboland. Det forteller dessverre en del om vår felles vilje og evne til endring på ledelsesnivå. Digital transformasjon er ikke en serie av initiativer. 

Norge trenger at vi kan bruke mindre tid på å lete etter informasjon. Vi trenger bedre beslutningsstøtte og bedre selvbetjeningsløsninger. Kort sagt: Vi trenger at arbeid automatiseres. La oss bruke energi på å finne ut hvordan vi kan bruke vår menneskelige fleksibilitet og kreativitet best mulig. Dette er den store lederoppgaven i Norge i 2019 og fremover. 

Vi er ikke først og fremst i en situasjon der det er viktigst å bli kvitt arbeidskraft. Vi må nå skape mest mulig verdi med de ressursene vi har tilgjengelig. Vi må ta vare på og utnytte menneskene som de ressursene de er. Det gjøres sannsynligvis ikke best ved å la dem utføre rutineoppgaver som maskiner gjør bedre. Blir jobber borte? Ja, la oss håpe at riktig mange jobber blir borte, og la oss skape nye jobber som løser mange flere av de viktige oppgavene vi har foran oss i næringsliv og samfunn.

Kommentarer