Roboter som reparerer seg selv

Litt på siden av denne bloggens primære tema, men dette er jo likevel spennende.

En gruppe internasjonale robotforskere jobber med i et nytt felleseuropeisk prosjekt Self-Healing Soft Robotics (SHERO), som utvikler myke roboter som reparerer seg selv uten menneskelig innblanding. Dette skal på sikt redusere utgiftene til vedlikehold og redusere antallet arbeidsulykker med roboter.

Inntil videre har det lyktes forskerne å bruke et selvreparerende polymer i tre forskjellige robotapplikasjoner: en svært enkel aktuator, en griper og en hånd. De kan alle tre forbinde ødelagte strukturer i polymer-materialet på bare 40 minutter.


– I løpet av de siste årene har vi allerede tatt de første skrittene mot å utvikle selvreparerende materialer til roboter. Vi vil gjerne fortsette arbeidet med å gjøre roboter sikrere, men også bærekraftige. På grunn av den selvreparerende mekanikken i denne nye typen roboter, blir komplekse og dyre reparasjoner noe som hører fortiden til, sier professor Bram Vanderborght som er leder av Shero-projektet, i en pressemelding.

Litt på samme måte som med menneskekroppen, er det omfanget av skaden som avgjør hvor lang tid det tar for roboten å reparere seg selv. Under den temperaturstyrte reparasjonsprosessen kan forskerne regulere prosessen opp og ned, mens den foregår litt langsommere når den skjer automatisk uten menneskelig innblanding.

Konkret bruker robotprosjektet polymer produsert av den nederlandske polymerprodusenten Suprapolix som har utviklet en polymer som framstilles ved hjelp av en spesiell hydrogenbinding som gir sterke samhandlinger mellom polymerkjedene. Denne framgangsmåten kaller Suprapolix for SupraB-hydrogenbinding.

Det neste skrittet blir å være i stand til å kapsle inn sensorer i polymer-materialet, slik at man kan overvåke hvor og når det skjer skader, og sørge for at roboten reparerer seg selv. Robotprosjektets store oppgave blir å kombinere den selvreparerende polymeren med bevegelige aktuatorer og sensorer, og ikke bare som et belegg over roboten.

– Til å begynne med vil vi kapsle inn de myke piezo-sensorene våre i den selvreparerende polymeren for å kunne overvåke belastningen løpende, og detektere det området hvor den selvreparerende prosessen er aktivert, sier gruppeleder Frank Clemens på Laboratory for High Performance Ceramics, Empa, som også deltar i prosjektet.

Kilde: TU.no

Kommentarer