Shakey, første robot til å utnytte kunstig intelligens

Roboten Shakey, utviklet av SRI International, var den første til å utnytte kunstig intelligens – den kunne oppfatte omgivelsene, logisk utlede implisitte fakta, navigere, lage en plan for å oppnå et mål, overvåke gjennomføringen av en plan i den virkelige verden, fikse fra feil i planen, forbedre planleggingsevnen gjennom læring, og kommuniser på enkel engelsk. Vi snakker slutten av 1960-tallet, så dette var banebrytende forskning og utvikling.


Kommentarer