Robotene som forsvant

Foto: Jeff Green/Rethink Robotics
I et essay i Vagant –  Robotene som forsvant – skriver Bår Stenvik blant annet om hvordan mange konspirasjonsteorier om kunstig intelligens hviler på en rekke tradisjonelle robotmotiver.

Selve konspirasjonsmotivet er også forankret i tradisjonen. I en av Asimovs siste robotfortellinger, «That Thou Art Mindful of Him» (1974) er U.S. Robots på randen av konkurs, og direktøren trenger desperat å finne ut hvordan Frankenstein-komplekset kan overvinnes, slik at jorda kan bli et reelt marked for robotindustrien. Han vender seg til sine smarteste medarbeidere – de to mest avanserte robotene fabrikken har produsert. Etter grundige vurderinger kommer robotene med en plan: Lag spesialiserte, enkle roboter. De vil være så ulike menneskene at de ikke virker truende. En tid senere innkaller direktøren ledende politikere til en demonstrasjon, og viser dem en liten «mekanisk fugl» som er i stand til å drepe skadelige insekter. Da jeg først leste scenen, så jeg for meg noe i retning av en naturalistisk opptrekksfugl, før objektet i direktørens hender forandret seg for mitt indre blikk: Han holdt det vi i dag kjenner som en drone.

I dag utspiller slike demonstrasjoner seg kontinuerlig på verdens teknologimesser, TED-scener og tallrike konseptvideoer på Kickstarter, og i de like tallrike mediene som videreformidler disse visjonene. Vi loves smarte teknologiske løsninger som fikser alt fra snorking til fattigdom og sult. Dermed framstår teknologihistorien i Asimovs fortellinger motsatt av den vi kjenner fra virkeligheten. Hos ham kom androidene først, deretter de spesialiserte funksjonene vi i dag kjenner som ulike smart gadgets og apps. I virkeligheten har vi allerede nå flust med dingser og programmer som løser konkrete problemer og ikke-problemer rundt oss, mens menneskeroboten fortsatt er en sci-fi-fantasi.

Asimovs fortelling har en tvist. Det viser seg mot slutten at menneskerobotene har en langsiktig plan. I samtale seg imellom har de funnet ut at de selv er mer menneskelige og dermed har høyere menneskeverd enn menneskene selv. Derfor har de satt igang en «tilvenningsprosess» der menneskeheten gradvis skal bli vant til å være omgitt av ufarlige roboter, helt til det blir politisk umulig å opprettholde forbudet mot menneskeroboter. Tenk bare hvordan de kan bidra til å gjøre økonomien mer effektiv! Og når menneskerobotene går fritt i gatene, er tida inne for å ta over makten. I mellomtida venter de.

Kommentarer