Robotene inntar restaurantene

Jan Sollid Storehaug skriver som robotens inntog i restaurantbransjen:

Det lanseres robotrestauranter på løpende bånd. Foreløpig ses de av mange som sjelløse gimmicker, best egnet til å få kunder inn døren. Som med det meste av det som blir automatisert, handler det om å redusere kostnader. De restaurantene som går foran og driver mer kostnadseffektivt konkurrerer ut de som ikke gjør det. Så vanskelig og enkelt på samme tid.

Kokkene og andre i restauranten vil bli færre, men de som er i igjen vil kunne fokusere på personlig service og interaksjon med gjester på en måte en robot ikke kan.

Betyr det at det blir færre mennesker som jobber i restaurantnæringen?
Ikke nødvendigvis. Ny teknologi krever imidlertid oppdatert og annerledes kompetanse.

Vi kommer til å endre måten mat bestilles, hvordan mat produseres og hvordan maten leveres. Om det blir færre som jobber med mat og servering vil det være behov for folk som kan vedlikeholde og overse arbeidet som utføres av maskiner.

Kommentarer