Konsekvenser av AI og automatisering

En rapport fra Brookings Institution kommer fram til at rundt 36 millioner amerikanere har et yrke som vil være svært utsatt for automatisering, dvs at rundt 70 prosent av arbeidsoppgavene i disse yrkene kan erstattes av maskiner i nær fremtid. Blant disse yrkene finner vi lastebilsjåfører, kontormedarbeidere, kokker, servitører og en rekke andre serviceyrker.

De fleste yrker vil endres når maskiner overtar stadig større andel av det rutinemessige arbeidet, men et flertall av arbeidstakere vil kunne tilpasse seg. Samtidig mener mange økonomer at ulike formr for automatisering vi kunne ha en genrell, positiv effekt på arbeidsmarkedet.

Automatisering kan bidra til å skape økonomisk vekst, redusere priser, øke etterspørselen og skape nye arbeidsplasser der mennesker løser andre oppgaver enn som forsvinner. Utviklingen gir imidlertid klare vinnere og tapere. De fleste jobbene som blir lite påvirket er de som krever lang utdanning og/eller mellommenneskelige ferdigheter.

Kommentarer