Robotassistenter, tar de jobbene?

Nå kommer det slike rapporter med jevne mellomrom, og mange synes å slå det vel stort opp. Når overskriften er "36 millioner kan bli erstattet av roboter i USA" er det lurt å kikke litt nærmere på ressonementene i rapporten Automation and Artificial Intelligence: How machines are affecting people and places fra Brookings Institution.
Rapporten kommer frem til at rundt 36 millioner amerikanere jobber i yrker som er «høyt eksponert» for automatisering. Mer spesifikt betyr dette at rundt 70 prosent av arbeidsoppgavene i nær fremtid vil kunne bli erstattet av maskiner.

Et flertall av  arbeidstagere vil kunne tilpasse seg skiftet uten å bli erstattet, men det forutsetter evne og ikke minst vilje til omstilling.– Befolkningen bør ta videreutdanning, omskolere seg eller skifte jobb fort, sier Mark Muro, hovedforfatter bak den nevnte rapporten.

Det er også stor usikkerhet knyttet til når endringene vil komme for fullt. Maskinene kan overta om noen år, eller kanskje ser vi et par tiår inn i fremtiden før de største endringene kommer for alvor.

Arbeidsforhold og demografi er annerledes i USA, sammenlignet med Norge, men det er lokevel verd å merke seg at rapporten peker på at det trolig er de yngste arbeidstagerne som vil være mest utsatt. Årsaken er enkel: yngre arbeidstakere dominerer i restaurantnæringen hvor automatiseringen ventes å bli omfattende.

Samtidig er det mange som mener  at utstrakt automatisering generelt vil ha en positiv effekt på arbeidsmarkedet.

– Det kan skape økonomisk vekst, redusere priser, øke etterspørselen og samtidig skape nye arbeidsplasser som erstatter dem som forsvinner, uttaler assisterende professor Matias Cortes ved York University i Toronto.

De som vil klare seg best er de som jobber innenfor yrker som krever omfattende utdannelse, men også der mange av arbeidsoppgavene løses best av de som har mellommenneskelige ferdigheter.

Kommentarer