Adaptiv læring med roboter

Foto: Max Pixel
Robotteknologi er en bedre og billigere vei til tilpasset, virkningsfull undervisning enn den nye lærernormen for norsk skole, skriver Katrine Løken, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH.

Nedenfor et sammendrag av artikkelen i NHH Bulletin:

Et av de mest robuste funnene i utdanningsforskningen er at tilpasset undervisning vil øke læringen. Men allerede i første klasse er det store forskjeller i nivået på elevene. Det er umulig for en lærer å tilpasse undervisning for 25 elever samtidig. Det er ikke bare vanskelig for læreren å tilpasse undervisningen til ulike nivå, men også vanskelig å identifisere nivået ulike elever er på og hva hver enkelt elev har problemer med.

Resultater for én-til-én-undervisning er umulig å skalere opp for store grupper. Dette er utgangspunktet for å se på hvordan robotteknologi kan tas i bruk i undervisning i form av adaptiv læring. Ideen er at de adaptive lærerprogrammene finner ut hvilket nivå eleven er på og lager oppgaver og guider læreren i forhold til elevenes nivå.

Noe annet slike programmer kan bidra med, er å supplere og kanskje totalt endre måten vi tester elever på. Det vil være mye mer fruktbart for elevene å bli testet på faglig fremgang på det nivået eleven er, istedenfor å alltid bli testet på aldersspesifikt nivå, der enkelte aldri får til noe særlig – og andre alltid får til alt uten å få nye utfordringer.

Kommentarer