Autonom robot blir medhjelper i verdensrommet

Da SpaceX sendte opp en ny runde forsyninger av mat til den internasjonale romstasjonen var roboten «CIMON» med på ferden. CIMON er en forkortelse for «Crew Interactive MObile companioN» og skal assistere astronautene på ISS. Det tyske romfartssenteret, DLR, melder at CIMON er verdens første flygende, helt autonome, astronaut-assistent med kunstig intelligens.

CIMON er utstyrt med en lang rekke sensorer og roboten kan forflytte seg selv rundt ved hjelp av 14 vifter. En stor skjerm i front som blant annet kan vise ansiktsuttrykk og «følelser». Roboten kan også kjenne igjen stemmer og personer basert på lyd og bilder, slik at astronauter kan kalle på ham når de trenger assistanse. Takket være viftene kan han blant annet også nikke eller riste på hodet. .

– CIMON skal demonstrere i hvor stor grad astronautenes arbeidsoppgaver kan støttes, og hvor mye av de daglige rutineoppgavene som kan overtas. Ideelt sett blir astronautene i stand til å bruke tiden sin bedre og mer effektivt, sier Christian Karrasch, som har ledet CIMON-prosjektet hos DLR.

I fremtiden vil lignende roboter kunne få viktigere oppgaver. Blant annet ser utviklerne for seg at roboter som CIMON blir svært viktig ved lange opphold i rommet, f eks når mennesket skal gjøre sine lange reiser til Mars.Kilde: Tek.no

Kommentarer