Teknologiforståelse ind med skolemelken

Englænderne har valgt en vej med et fag i computer science. Det samme har en række andre europæiske lande. Finnerne integrerer teknologiforståelse i fagene. Også det er der mange eksempler på i lande både fjernt og nær omkring os. European Schoolnetwork har kortlagt erfaringerne (http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104188/jrc104188_computhinkreport.pdf) og jeg har selv talt med adskillige kollegaer rundt i verden om dette uden at kunne konkludere præcist, hvad der passer til den danske folkeskole. Derfor giver det god mening, at vi nu går i gang uden at kende den perfekt model, men prøver forskellige metoder af.

Hvad er teknologiforståelse? Der er ikke en helt fast definition – internationalt kommer begrebet computational thinking nok tættest på – men den danske (og nordiske) tilgang er suppleret med et lidt bredere fokus på samarbejde, dannelse og kritisk tænkning, jvf bl.a. http://www.itd.cnr.it/doc/CompuThinkNordic.pdf. Denne video indeholder en god beskrivelse af computational thinking og forklarer dermed en del af det, vi i Danmark ser som formålet med teknologiforståelse.

Kommentarer