Soft Robotic Fish

Slike bør ha et potensiale i skoler langs kysten. Over hele landet for den saks skyld. Gitt at dette er en første prototype kan vi trolig se frem til mindre enheter. Teknologien virker i seg selv rimelig, så jeg forventer å kunne ta med en i kajakken om noen år....SoFi - The Soft Robotic Fish | MIT CSAIL

Kommentarer