Når robotene tar over

Hans Skjong tar i Utdanningsnytt utgangspunkt i at opp mot én av tre norske jobber vil bli utsatt for automatisering i løpet av de neste 20 årene, ifølge et notat fra Statistisk sentralbyrå. Det er store usikkerheter knyttet til slike spådommer, men dagens skoleelever vil uansett møte et svært annerledes arbeidsliv i fremtiden, og flere av dem vil ha yrker som i dag ikke eksisterer.

Hvordan kan skolevesenet forberede elevene på fremtidens arbeidsmarked? Og hvordan kan fagfornyelsen i grunnskolen og endringene i yrkesfagstrukturen som nå er på gang, sikre at elevene har den kompetansen og kunnskapen som trengs for å sikre seg en jobb om 15–20 år?

Fremtidens arbeidsliv vil altså se svært annerledes ut i fremtiden. Parallelt med at næringslivet og samfunnet utvikler stadig flere digitale løsninger, skjer det både en fornyelse av alle fagene i grunnskolen og endringer i yrkesfagene. Frem til sommeren 2018 skal kjerneelementene i fagene i grunnskolen utvikles, før nye læreplaner skal tas i bruk fra 2020.

Ludvigsen-utvalget anbefalte i sin utredning fra 2015 at fremtidens skole trenger mer dybdelæring, færre kompetansemål og at de sentrale fagene som matematikk, samfunnsfag og språk må fornyes. I tillegg må det jobbes mer med etikk, og med praktiske og estetiske fag, mente utvalget.

Kilde: Utdanningsnytt

Kommentarer