Er robotene på vei inn i spesialundervisningen?

I vår digitale verden brukes roboter og helt ny teknologi i økende grad til å undervise elever på tvers av en rekke fagområder i mange land. Men hvordan kan denne typen ny teknologi best brukes i klasserommet? Hva er deres svakheter og styrker?

Dette foredraget utforsker hvordan roboter og annen teknologi kan brukes på en positiv måte i klasserommet. Med grunnlag i spesialundervisningen, og spesielt i undervisningen av autistiske elever, settes fokus på utfordringer og muligheter for en inkluderende undervisning i klasserommet gjennom konkrete eksempler og positive historier fra praksis.


Diehl, J. J., Schmitt, L. M., Villano, M., & Crowell, C. R. (2012). The clinical use of robots for individuals with autism spectrum disorders: A critical review. Research in Autism Spectrum Disorders, 6 (1), 249–262.

Shic, F., & Goodwin, M. (2015). Introduction to technologies in the daily lives of individuals with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45(12), 3773–3776.

Huijnen, C. A. G. J., Lexis, M. A. S., Jansens, R. & de Witte, L. P. (2016). Mapping robots to therapy and educational objectives for children with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 46(6), 2100–2114.

Grynszpan, O., Weiss, P.L., Perez-Diaz,F. & Gal,E. (2013) Innovative technologies for autism spectrum disorders: a meta analysis. Autism.

Kilde: statped.no

Kommentarer