Roboter rykker inn i hjemmet

Danmark:

To ud af tre kommuner har erfaringer med pædagogisk brug af robotter, viser Børn&Unges rundspørge. Og kombinationen af pædagoger og robotter kan lære børn egenskaber, de får brug for i fremtiden, vurderer flere eksperter.

Gunver Majgaard, lektor ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Institut, beskæftiger sig blandt andet med robotter i pædagogik og undervisning. Hun er enig i, at det er vigtigt at ruste børnene til en fremtid, hvor teknologi vil spille en stadig større rolle, og ser et potentiale i robotter på dette punkt.

»En grund til at bruge robotter er, at børn skal introduceres til hverdagens teknologier fra en pædagogisk vinkel. Det er vigtigt, at børn forstår hverdagens teknologier og bliver introduceret til dem på en måde, som pædagoger selv synes er meningsfuld i forhold til den måde, de ellers arbejder på,« siger Gunver Majgaard, som vurderer, at pædagoger kan være med til at afmystificere robotter og anden teknologi.

At ruste børn til fremtidige udfordringer er dog ikke den eneste grund til at bruge robotter i pædagogik, mener Gunver Majgaard:

»Udover at børn gennem robotter kan få en matematisk forståelse og lære at tænke logisk, kan de også lære at sætte sig i en andens sted. Når man skal udtænke, hvad en robot skal gøre, og programmere den til at gøre det, skal man samtidig sætte sig i robottens perspektiv. Det er en færdighed, børnene kan bruge i mange andre sammenhænge.«

Læs hele temaet om robotter fra Børn&Unge nr 16/2017

Kile: BUPL

Kommentarer