Dekorert robot - Versjon 1.1.4

Denne viser kanskje litt hvordan jeg tenker omkring tilpasninger av en skolerobot. Dette skal ikke bare dreie seg om å programmere funksjoner, men også ta opp i seg hvordan roboten utstyres med kostyme og eventuelle gjenstander.

Her har jeg laget en skisse som et forsøk på å synliggjøre noen av mulighetene. Her ser jeg for meg at elevene har laget en maske, de har utstyrt roboten med en slags lanse eller vandrestav, mens selve kroppen er transformert ved hjelp av en stikklet "genser" og farget papir.

På denne måten kan en sette roboten inn i mange ulike faglige sammenhenger, der den dels uttrykker seg og handler (noe som lar elevene jobbe med programmering) men som også tar opp i seg andre former for kulturkunnskap, f eks ved at roboten kles opp i samsvar med en bestemt stil og/eller tidskoloritt.

Kommentarer