Versjon 0.11

I denne skissen spekulerer jeg i mulighetene knyttet til å plassere en relativt stor skjerm på robotens hode. To fester ved siden av skjermen gjør det mulig å feste ulike props. Disse bør ideelt sett inneholde en brikke som forteller roboten hvilke former som er satt på. Skjermen tilpasser seg deretter disse formene. 

Uten noen props påkoblet fungerer skjermen som en ekstra interaksjonsmulighet med brukeren.

Aisoy og Jibo, som er åpenbare inspirasjonskilder til dette prosjektet, benytter skjermer i svært ulik grad. Aisoy har en liten skjerm der robotens "munn" er plassert, mens Jibo benytter en skjerm som ser ut som om den dekker hele robotens hode.

Kommentarer